ALGEMEEN

Sportclub Wesepe kent niet alleen een rijke historie, maar zeker ook een ‘goed heden’. Zes sporten worden beoefend door ongeveer 650 leden bij vier afdelingen.

Voor de buitensporten is een mooie accommodatie beschikbaar, voor de binnensporten wordt gebruik gemaakt van de de Nieuwe Coers in Wesepe en de Hooiberg in Olst.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een algemeen bestuur, en voor elke afdeling een bestuur. Iedereen kan lid, of rustend lid worden van de club, meer informatie over het lidmaatschap staat ook op deze site.

Sinds het seizoen 2008-2009 wordt wedstrijdkleding geleased, later is het kledingprogramma nog uitgebreid met zelf aan te schaffen kleding voor training en kleding rondom de wedstrijd en tassen.

In 1997 is een beleidsplan opgesteld voor de club, dat is herzien in 2008 en loopt tot 2013. Onderdeel van het beleid is een verantwoord reglement alcohol in de sportkantine en fairplay.

Omdat bij een vereniging als Sportclub Wesepe een clublied niet mag ontbreken, vindt u deze ook op deze website. Nu we het er over hebben, het belangrijkste communicatiemiddel van onze club is deze website, samen met de website wesepe.nl en Dorpskrant WESEPE die maandelijks verschijnt.