Algemene ledenvergadering SC Wesepe donderdag 26 september 2019

Aanvang 21.00 uur in de kantine op “De Muggert”.
Agenda:
Opening door de algemeen voorzitter Heleen Flierman

 1. Algemene mededelingen.
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 september 2018
  De notulen liggen op de algemene ledenvergadering een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

3.Jaarverslag algemeen: deze staat vanaf 20 september op de website.

 1.  Financieel jaarverslag 2018-2019 door de penningmeester Michael Schotman.
      De stukken liggen vanaf 25 september achter de bar ter inzage.
   5 Verslag kascontrolecommissie.
   6 Benoeming nieuwe kascommissie. Aftredend en weer herkiesbaar is de heer Gejo Rouweler.
  7.Behandeling van de begroting 2019-2020 door de penningmeester Michael Schotman
 1.       Vaststelling contributie seizoen 2019-2020
 2. Algemene rondvraag.
 3. Pauze.

 Tijdens de pauze ontvangt u een consumptie van de vereniging waarna iedere afdeling naar hun eigen ruimtes gaan: De tennis naar het tennishuisje, de gym/volleybal naar de commissiekamer, de handbal naar de bestuurskamer en de voetbal blijft in de kantine.

 Opening door afdelingsvoorzitter.

 1. Mededelingen afdeling.
 2. Notulen ledenvergaderingen:

– Afd. handbal              d.d. 27 september 2018.
– Afd. tennis                d.d. 27 september 2018.
– Afd. gymnastiek         d.d. 27 september 2018.
– Afd. voetbal              d.d. 27 september 2018.
De notulen liggen op elke afdelingsvergadering een uur voor de aanvang van  de vergadering ter inzage.
–   jaarverslag afdelingen: deze staan vanaf 20 september op de website.

 1. Bestuursverkiezingen:

Afd. gym / volleybal

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Hilde Nijenkamp en Marléne Harmsen

Afd. tennis.
Geen wijzigingen.
Afd. handbal.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar Anja Kerkmeijer
Periodiek aftredend en herkiesbaar Yvonne van Essen
 Afd. voetbal.
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar Koen Vossebelt

 1.  Rondvraag.
 2. Sluiting.

 

Leave a Reply