Contributie-inning SC Wesepe medio november 2021

Normaal worden de contributies bij SC Wesepe begin oktober ge-incasseerd over de periode 1 july tm 31 dec.
Doordat de Algemene Ledenvergadering is uitgestel tot 11 november 2021 en het agendapunt contributievaststelling dan pas behandeld wordt ,zal de automatische inning medio november plaatsvinden.
Bestuur SC Wesepe

Leave a Reply