De nieuwjaarstoespraak van voorzitter Heleen Flierman

Beste dames en heren,

Iedereen van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van sportclub Wesepe. Een speciaal welkom voor de ereleden Herman Schoneveld, Jan Wichems, Mark Achtereekte en Joop Middeldorp en de leden van verdienste Henk Smit, Wijnand Rouweler en William Roesink.

Kijk hier voor foto’s van de nieuwjaarsreceptie

Vorig jaar had ik de vuurdoop en wat vond ik dat spannend, zoals natuurlijk zoveel dingen de eerste keer zijn. Maar mooi om te merken dat ook al sta ik hier best alleen dat ik mij absoluut niet alleen heb gevoeld in het bestuurswezen. Naast dat ik regelmatig even kon terugvallen op Joop, pakken de overige bestuursleden, dan wel commissieleden als ook alle andere vrijwilligers hun verantwoordelijkheid en kunnen we weer terugkijken op een mooi 2018.

Hierbij pak ik maar meteen de gelegenheid om te proosten op het nieuwe jaar en wil ik iedereen een gezond en sportief 2019 wensen met veel goede resultaten!

Bestuurswissels
Ook dit jaar hebben we in het algemeen bestuur weer een aantal wissels gehad. Zo zijn vanuit de gym/volleybal Marlene en Heidi vervangen door Henrike Flierman en Marlies Schreur. Marlies heeft bij de gym de voorzittersrol opgepakt, nadat deze plek jaren vacant is geweest.

Overledene
Helaas moesten we in augustus 2018 afscheid nemen van een dierbaar lid, Reinier Vukkink. Reinier heeft diverse ondersteunende taken verricht voor de sportclub, waarbij zijn kennis vanuit de gemeente vaak heel goed van pas kwam. Ook was hij trouwe supporter bij zijn zoon en later zijn kleinkinderen.

Sportieve prestaties
Sportieve prestaties hadden we dit jaar niet alleen op kampioensvlak. Uiteraard waren die er ook. Afgelopen jaar wisten een paar teams kampioen te worden. Bij de voetbal was dat heren 3 en bij de handbal, de F1 en de C1.

Maar zoals ik al zei we hadden niet alleen kampioenen, maar ook is het het vernoemen waard dat we 2 nieuwe leeftijdscategorieën aan het sporten hebben gekregen. Het eerste zijn de allerjongste kinderen.  De gym is gestart onder leiding van Inge Wouters en Marlies Schreur met de ouder en kindgym. Kinderen kunnen al vanaf 3 jaar bij de gym, maar daarvoor kunnen ze nu dus samen met hun ouders al kennismaken met de gym. Daarnaast wordt er iedere woensdagmiddag fanatiek gevoetbald door iets oudere heren. Met walking football hebben we ook de oudere “jeugd” aan het sporten gekregen op de Muggert. Momenteel wordt er nog een nieuwe tak van sport beoefend, maar daarover straks nog meer.

Geclusterd voorzieningen hart Wesepe
Iedereen heeft inmiddels wel gehoord en vernomen over de ontwikkelingen rondom het geclusterde voorzieningenhart. In november heeft er voor het hele dorp een informatieavond plaats gevonden waarin verschillende vlekkenscenario’s zijn geschetst. De aanwezigen konden meedenken over wat zij vonden van de scenario’s en wat zij hierin positief dan wel negatief vonden. De avond kende een goede opkomst, maar ook een heel gevarieerde uitkomst. De stuurgroep met daarbij de werkgroepen gaan nu een drietal scenario’s verder uitwerken. Voordelen van clusteren zijn optimaal gebruik maken van ruimtes met zo min mogelijk leegstand. Tevens kan er dan met 1 horeca voorziening gewerkt worden, welke zowel door een commerciële uitbater begeleid kan worden, als door vrijwilligers. Niet alleen het gebruik maken van dezelfde ruimtes als ook het samenwerken zal een positieve wending krijgen als je daadwerkelijk in een geclusterd gebouw bent. Echter zijn hiervoor ook kanttekeningen te plaatsen. Geeft het niet teveel overlast en teveel drukte, waar je de clustering ook zal neerzetten en wat doe je dan met de huidige voorzieningen? Maar ook moeten we niet alleen aan nu denken, maar juist ook afvragen wat de behoeftes over bijvoorbeeld 20 jaar zal zijn.

Allemaal lastige vragen, waarop we het antwoord nog niet hebben en waar zorgvuldig over wordt nagedacht. Het streven is om dit jaar een advies klaar te hebben, welke financieel is doorberekend.

Kantineprijzen/pinautomaat
Na heel wat verzoeken hebben we nog op de valreep in 2018 ons pinautomaat in gebruik genomen. Dat we met de tijd meegaan blijkt ook uit het feit dat we de kantineprijzen iets omhoog hebben gedaan. In de supermarkten, waren ze hier weken druk mee, maar gelukkig was dit hier in deze kantine in een avondje gepiept!

Vrijwilligersavond
De aankleding zag er goed uit, de artiest was niks mis mee en de broodjes bratwurst smaakten goed. Erg jammer dat er dan toch zo weinig vrijwilligers waren, maar voor diegene die er waren, wat het een gezellige avond.

Tennis
De prachtige tennissport in Nederland heeft het erg moeilijk en dan met name de amateurtak. Want ondanks de prachtige prestaties van inmiddels mondiaal Top-10-speelsters Kiki Bertens dalen de ledenaantallen de laatste jaren fors

en zo ook helaas in Wesepe. Langdurige blessures / vergrijzing en “overstappers” naar meer individuele sporten maken dat de bezetting van onze prachtige tennisvelden steeds minimaler wordt. Er wordt gekeken naar samenwerking tussen andere verenigingen in de omgeving, maar zelfs dan blijkt het lastig om iets op touw te zetten…

Alle initiatieven om de bezetting van onze velden hoger te krijgen zijn dan ook van harte welkom!

Vanuit subsidiegelden van “Kom van de bank” zijn er een aantal tennissers en oud-tennissers begonnen met het volgen van clinics “Speedtennis” en “Dynamic tennis”. Dit zijn relatief jonge takken van de tennissport. Er wordt gespeeld op een soort badmintonveld. Wellicht dat dit in de toekomst een mooie aanvulling kan zijn bij de sportclub.

Voetbal
In 2018 heeft de voetbal afscheid genomen van Bert van Losser en Henk van Zuuk. Ze zijn opgevolgd door Maikel Jansen of Lorkeers en Ed van Beek. We zijn blij dat beide heren nog een seizoen zullen blijven.
Bij de senioren zijn nog veel actieve leden, echter bij de jeugd wordt dit steeds kwetsbaarder. Het dalende aantal kinderen en  het niet meer vanzelfsprekend zijn dat iedereen lid wordt van de sportclub, maakt dat het bijhoorlijk puzzelen is, om de jeugdteams goed gevuld te hebben. Gelukkig zijn de laatste tijd weer aardig wat jongens geboren, dus hopelijk biedt dit weer perspectief voor de toekomst.

Handbal
Bij de handbal zie je dit zelfde beeld, waarbij het mooi is dat we weer voor het eerst sinds jaren een b-jeugd hebben. We hopen dat er ook nog een geboortegolf met allemaal meiden aankomt, want die zullen wij ook hard nodig zijn.
Verder is in 2018 Marjolien Roesink gestopt als trainer/coach bij Wesepe en heeft Wim Snijders haar taken overgenomen. Dames 1 staat helaas net zoals vorig jaar nog niet veilig en ze zullen alle punten dan ook hard nodig hebben.

Gym/volleybal
Bij de het bestuur van de gym/volleybal zijn heel wat bestuurswissels geweest, met zoals ik al zei, Marlies als voorzitter. Verder hebben zij een nieuwe trainer op de maandagavond, namelijk Ellis Denekamp. Er wordt weer fanatiek getraind.

Een kijk vooruit
Ik wil voordat de jubilarissen in het zonnetje worden gezet, nog even een blik vooruit werven naar 2019. Wat hopen we te bereiken. Natuurlijk de best mogelijke sportprestaties, maar daarnaast hopen we dat we volgend jaar de survival als goede buren en gebruikers van onze accommodatie te begroeten.

De sponsorcommissie heeft nieuw bloed gekregen. Herman Schoneveld, Henk Dijkslag, Hans Hogeboom en Wijnand Rouweler, de vier grijze wijzen, zoals ze zich overigens zelf noemden gaan actief aan de slag met het werven van nieuwe sponsoren en zitten vol met ideeën. Ik heb er dus alle vertrouwen in, dat we dit jaar weer een aantal nieuwe sponsoren aan ons weten te binden.

Als laatste denken we in 2019 de nieuwe website te lanceren. Er is al hard aan gewerkt en ziet er goed uit. Nu zorgen dat alles gevuld is, zodat deze gebruikt kan worden.

Het afgelopen jaar was op het sportieve vlak weer erg geslaagd. Dit was natuurlijk niet gelukt zonder de inzet van onze leden, scheidsrechters, leiding, diverse commissies en alle overige vrijwilligers. Wij bedanken dan ook iedereen voor hun onmisbare bijdrage!

Waarna de jubilarissen worden gehuldigd en gefeliciteerd:

60 jaar
Dick van Gelder
Jo van Rijssen
Herman Schoneveld

40 jaar
Herman Buijs
Frits Reterink
Wijnand Rouweler
Marco Wonink

25 jaar
Ivan Daneel
Ingrid Dijkslag
Rob Flierman
Anja Kerkmeijer
Theo Leerkers
Rik Middeldorp
Ronald Ruiter
Jan Thien
Edwin Tiebot

Leave a Reply