Vrienden van SC Wesepe

De vrienden van SC Wesepe, is in 2019 een nieuw leven in geblazen. De oprichting van de vrienden van Wesepe, heeft als doel het financieel ondersteunen van activiteiten die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden. Het doel van dit initiatief is om nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren voor leden en niet-leden. Kortom voor iedereen die SC Wesepe een warm hart toedraagt. 

Om je aan te melden als vriend, kan je het contactformulier onderaan deze pagina invullen.

Spelregels Vrienden van SC Wesepe

1. Vriendschap

Je wordt vriend van SC Wesepe door je aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 30,00 te betalen. Je bent een vriend van Wesepe voor de duur van een jaar, 1 januari tot en met
31 december. Aan het einde van deze periode wordt dit automatisch met een jaar verlengd. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De minimale leeftijd voor een vriendschap is 18 jaar en deelnemen aan de activiteiten is op eigen risico.

2. Wat kan je als Vriend van Wesepe verwachten?

 • Welkom bij verenigingsactiviteiten als nieuwjaarsreceptie, ledenactiviteiten, seizoensopening en –afsluiting.
 • De commissie zal minimaal één keer per jaar een activiteit organiseren voor de Vrienden van Wesepe.
 • Leerzame clinics voor de kinderen en/of leden.

3. Financiën

De geldmiddelen van de Vrienden van Wesepe bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en niet-leden. Iedere vriend is jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 30,00. De jaarlijkse bijdragen worden in de laatste week van december per machtiging geïncasseerd. Met uw bijdragen willen wij leerzame clinics organiseren of financiële ondersteuning geven aan bijvoorbeeld jeugdspeeltoestellen of aankleding van de kantine.

4. Opzegging

 • Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 • De vriendschap eindigt wanneer de Vrienden van SC Wesepe besluit zichzelf op te heffen. Opzegging gebeurt dan schriftelijk, met een opzegtermijn van een maand.
 • Een ‘Vriend van Wesepe’ komt te overlijden.
 • Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden blijf je vriend tot het einde van de maand december en blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

5. Ideeën

De vrienden van Wesepe staan uiteraard altijd open voor nieuwe ideeën en vragen jullie deze dan ook vooral aan te geven.

Om jezelf of je bedrijf aan te melden als vriend, dan kan dit door onderstaand formulier in te vullen.

  Voornaam

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Plaats

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Mobiel

  IBAN-rekeningnummer:

  Ten name van:

  Vink aan voor akkoord op bovenstaande gegevens:

  De commissie van de vrienden van SC Wesepe commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Henk Dijkslag
  • Ingrid Dijkslag
  • Paul Krechting
  • Rik Saris
  • Astrid Achtereekte