Sint

Hij komt, hij komt.. die lieve goede Sint

Zaterdag 2 december krijgen de jeugdleden (basisschoolleeftijd) weer hoog bezoek van Sinterklaas
en zijn pieten. Bij goed weer rijden zij om 12.30 uur naar 3 punten in het dorp, de kinderen kunnen
dan zwaaien en zingen. Tevens is er een meet and greet met Sinterklaas en zijn pieten.
Na de meet and greet zal Sinterklaas doorrijden naar de Nieuwe Coers en daarna zal om 13.30 uur
het feest losbarsten. Het programma zal verder via de diverse jeugdtrainers gedeeld worden.