TENNIS

Baanreglement

Bij het bespelen van de tennisbanen dient het onderstaande reglement gevolgd te worden:

  1. De afschrijving van de banen van de banen wordt geregeld door middel van het afschrijfbord.
  2. Het afschrijven geschiedt door het plaatsen van een geldig – lidmaatschappasje achter de betreffende speeltijd en onder het nummer van de baan. Dus bij enkelspel dienen er 2 pasjes en bij dubbelspel 4 pasjes geplaatst te worden achter de desbetreffende speeltijd.
  3. De toegestane speeltijd bedraagt maximaal een half uur. Zolang er op de betreffende baan niet wordt afgeschreven mag er doorgespeeld worden. De pasjes mogen niet worden verhangen naar een later tijdstip, zodat duidelijk zichtbaar blijft wanneer het spel is begonnen.
  4. De baan waarop het langst onafgebroken gespeeld wordt, dient als eerste te worden afgeschreven. Een uur dubbelspel staat gelijk aan een half uur enkelspel. Wanneer een dubbelspel en een enkelspel gelijktijdig worden afgeschreven, dan dient het enkelspel als eerste te worden afgeschreven.
  5. Het is niet toegestaan een baan voor een ander lid af te schrijven alvorens dit lid aanwezig is. Eveneens is het reserveren (openhouden) van een plaats niet toegestaan.
  6. Het is verplicht de banen na het spelen te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten. Er dient minimaal 1 keer per uur gesleept te worden.
  7. Het is uitsluitend toegestaan de banen te betreden met tennisschoenen met een lichtgeprofileerde zolen.

KOELKAST

De koelkast in het ‘Muggerthuisje’ is gevuld met frisdrank, zodat jullie tijdens het tennissen wat kunnen drinken als de kantine niet geopend is. Als de kantine wel open is, is het uiteraard wel de bedoeling dat het drinken etc. uit de kantine gehaald wordt. Er hangt een prijslijst bij de koelkast, en het geld moet in de daarvoor bestemde “kas” gestort worden.

INTRODUCTIE

Hieronder nog even ter verduidelijking hoe te handelen bij het introduceren van niet-leden: Per lid mag maximaal 5 keer per seizoen één persoon worden geïntroduceerd. Dit kan in 2 gevallen, t.w.:

  1. de geïntroduceerde wil lid worden en komt een keer mee om te kijken en te tennissen.
  2. de geïntroduceerde is een familielid of kennis, die graag een keer met één van onze leden wil tennissen.

Aan het meebrengen van een introducé zijn kosten verbonden. De kosten bedragen € 4,50 per introductie. Het geld dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde bus in het ‘Muggerthuisje’. Ook dient het lid zijn/haar naam en de naam van de introducé te noteren op de lijst die eveneens bij in het ‘Muggerthuisje’ hangt. Introducés hebben overigens dezelfde rechten en plichten als de leden!

SPROEI-INSTALLATIE

Tijdens droge perioden worden de gravelbanen automatisch besproeid. Alvorens er gesproeid gaat worden gaat er een toeter. Als de toeter heeft gegaan, heeft u nog 5 minuten om zowel de banen te slepen als (droog) van de banen af te komen. Let wel; er moet gesleept worden voor het sproeien! Het sproeien duurt ongeveer 15 minuten. Hierna kunt u de tennisbanen weer betreden.