Agenda Algemene Leden Vergadering 2021

Op donderdag 11 november is de uitgestelde algemene ledenvergadering van Sportclub Wesepe.

Om 21.00 uur opent algemeen voorzitter Heleen Flierman de vergadering in de kantine van Sportpark de Muggert.

Het jaarverslag is hier alvast online te lezen: download jaarverslag Sportclub Wesepe.

Agenda

Algemene ledenvergadering SC Wesepe donderdag 11 november 2021
Aanvang 21.00 uur in de kantine op “De Muggert”.

Agenda:

 1. Opening door de algemeen voorzitter Heleen Flierman
 2. Algemene mededelingen.
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 september 2020
 • De notulen liggen op elke afdelingsvergadering een uur voor de aanvang van
  de vergadering ter inzage.

-Jaarverslag algemeen: deze staat vanaf 4 november op de website.

 1. Financieel jaarverslag 2020-2021 door de penningmeester
  Michael Schotman. De stukken liggen vanaf 10 november 2021 achter de
  bar ter inzage.
 2. Verslag kascontrolecommissie.
 3. Benoeming nieuwe kascommissie.
 4. Behandeling van de begroting 2021-2022 door de penningmeester
  Michael Schotman
 5. Vaststelling contributie seizoen 2021-2022
 6. Algemene rondvraag.
 7. Pauze.
  Tijdens de pauze ontvangt u een consumptie van de vereniging waarna iedere afdeling
  naar hun eigen ruimtes gaan: De tennis naar het tennishuisje, de gym/volleybal naar de
  commissiekamer, de handbal naar de bestuurskamer en de voetbal blijft in de kantine.
 8. Opening door afdelingsvoorzitter.
 9. Mededelingen afdeling.
 10. Notulen ledenvergaderingen:
 • Afd. handbal d.d. 23 september 2020.
 • Afd. voetbal d.d. 23 september 2020.
  De notulen liggen op elke afdelingsvergadering een uur voor de aanvang van
  de vergadering ter inzage en worden u toegestuurd indien u de vergadering
  online wenst te volgen
 • jaarverslag afdelingen: deze staan vanaf 4 november 2021 op de website.
 1. Bestuursverkiezingen:
  Afd. gym / volleybal
  Geen wijzigingen
  Afd. tennis.
  Geen wijzigingen
  Afd. handbal.

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar Evelien Dommerholt
Afd. voetbal.
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar Rik Middeldorp, Michael Schotman en
Danny Harmsen. Voorgedragen wordt René Jansen.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.