SC Wesepe Contributie- inning 16 oktober 2020

De halfjaarlijkse automatische contributie inning vindt op 16 oktober plaats.
De tarieven zijn aangepast ,conform de verhoging vastgesteld op de jaarvergadering sept 2020.
Contributieverhogingen 2020-2021 t.o.v. 2019-2020
Senioren € 10,00
Senioren handbal € 15,00 
Niet spelend € 5,00
Niet spelend wel trainend € 10,00
Junioren € 7,50
Pupillen € 5,00
De bijdrage Kleding lease blijft gelijk aan seizoen 2019/20 voor afd. Voetbal-Handbal en Volleybal.

Bestuur SC Wesepe

Leave a Reply